Zárójelentés

Tanulási lehetőségek összehasonlítása az irodalmi örökségek terén projektet az észt Irodalmi Emlékházak Szövetségével, a finn Irodalmi Egyesületek Ernyőszervezetével, a görög Nikos Kazantzakis Múzeummal és a luxemburgi Nemzeti Irodalmi Központtal valósítottuk meg. A projektet Maarja Vaino menedzselte.

A projekt célja az volt hogy megismerjük az irodalmi örökség területén országainkban
(múzeumokban, intézményekben, szervezetekben, egyesületekben) folyó munka sokszínűségét, megosszuk tapasztalatainkat és eredményeinket. Két fő módszert alkalmaztunk: munkalátogatásokat és különböző témákra épülő projekttalálkozókat szerveztünk  A munkamódszerek és tapasztalatok összevetését az élethosszig tartó tanulás alkalmainak tekintettük, melynek során megismerkedtünk azzal a szélesebb környezettel és közeggel, amely az irodalmi örökséget, mint a tudás és a világ  jobb megismerése forrásának tekinti. Figyelmünk központjában a látogatók bevonzásának különböző módszerei álltak, melyek révén intézményeink a múzeumi látogatást olyan élményszerű tapasztalattá teszik, melyet a látogatók örömmel ismételnek meg.

Az összetett tanulási folyamat részeként megismertük azokat a technikákat, amelyek segítenek bevonni a közönséget irodalmi tevékenységekbe, illetve biztosítják az irodalmi örökség sokszínű bemutatását. Majdnem minden projekt résztvevő egyben felnőtt tanuló is volt egy olyan interkulturális tanulási folyamat résztvevője, amelyben rengeteg új ismeretet kapott múzeumi tradíciókról, kultúrákról és irodalmakról, miközben a különböző intézményekben bevált jó gyakorlatokat és azok módszertanát is megismerte.

A projektben részt vevők különböztek egymástól. A görög Nikos Kazantzakis Múzeum egyetlen író munkásságára koncentrál, a luxemburgi Nemzeti Irodalmi Központ és a Petőfi Irodalmi Múzeum országos irodalmi múzeumok, gyűjteményekkel, archívummal, és az ehhez tartozó feladatkörökkel, a finn ernyőszervezet (NIMIKOT) különböző írók munkásságát ápoló és népszerűsítő önkéntes alapon működő társaságok, míg az észt Irodalmi Emlékházak Szövetsége az írók múzeumainak többségét képviseli. A cél azonban közös volt: megőrizni és bemutatni irodalmi örökségünket. A módszerek és gyakorlati megközelítések megismerése minden résztvevő számára revelatív élmény volt.  

A projekt központjában azok a jó gyakorlatok álltak, amelyekkel a felnőtt tanulók megismerkedtek, és amelyek segítenek, hogy az irodalom és az irodalmi intézmények kézzel foghatóbbá váljanak a széles nagyközönség számára. A jó gyakorlatok bemutatását következő három területre kanalizáltuk: kommunikáció, a közönség elérése és az irodalom népszerűsítésének európai vonatkozásai. A munkatervnek megfelelően, amelyet Budapesten a projektnyitó szemináriumon hagytunk jóvá, öt projekttalálkozót szerveztünk, minden résztvevő országban egyet. E mellett munkalátogatásokat valósítottunk meg a tervben egyeztetett partneri igények szerint.


A budapesti nyitóértekezleten meghatároztuk a projekttalálkozók menetét, és elkészítettük a felmérés alapjául szolgáló kérdéssort is. Megegyeztünk, hogy az első témában a következő projekttalálkozón ppp előadást tartunk.  A kommunikációs módszerekről minden partner prezentált a második találkozón Mersch-ben,  ahol megbeszéltük a tervezett kiállítás formáját is. Megegyeztünk, hogy virtuális kiállítást készítünk, mert az egy potenciálisan sokkal szélesebb közönség számára lesz elérhető. Azt is eldöntöttük, hogy a kiállítás témája irodalmi szereplők megjelenítése lesz. Egyetértettünk abban, hogy irodalmi karakterek ábrázolásával  könnyebb közelebb hozni a másik  kultúrát és szélesíteni a látogató/olvasó  irodalmi horizontját. Tanári visszajelzések erősítették meg, hogy a kiállításnak még a nyelvtanításban, illetve más kultúrák bemutatásánál is jó hasznát vették, ezzel bővítve a felhasználási lehetőségeket. 


A harmadik találkozón Kajaaniban kultúráink és irodalmunk európai vonatkozásáról prezentáltunk. Az előre tervezett  prezentációkon kívül  a projekt szerepelt a Kajaani Költészeti Fesztiválon is, ahol többen előadtunk.
A negyedik találkozó Görögországban a Nikos Kazantzakis Múzeumban arra fókuszált, hogy milyen módszerekkel tudunk új közönség szegmenseket elérni és bevonni a munkánkba.


A projekt eredményeit az ötödik találkozón összegeztük Tallinban. A kézzelfogható eredmények között a legjelentősebb a felmérésünkről készült kézikönyv, amelyet a projekt során tartott előadásainkból szerkesztettünk. Ennek a találkozónak a részeként bemutattuk a virtuális kiállításunkat a HeadRead Irodalmi Fesztiválon. Megvitattuk a további együttműködés lehetőségeit is.


A folyamatos kommunikációt és együttműködést e-mailen és más elektronikus csatornákon folytattuk. A kézikönyv összeállítása, a virtuális kiállítás megszervezése nem lett volna másképpen lehetséges. A www.literarygrundtvig.blogspot.com blogon a munkalátogatásokat elemeztük. A projekt jó együttműködésben, a partnerek aktív részvételével, a határidőket pontosan tartva és végig jó hangulatban valósult meg.

No comments: